Czego można domagać się od sprawcy przestępstwa zniesławienia ?

Zniesławienie jest jednym z występków ściganych w trybie prywatnoskargowym, stypizowanym w art. 212 k.k.. Oznacza to, że dla pociągnięcia jego sprawcy do odpowiedzialności karnej konieczne jest złożenie przez pokrzywdzonego prywatnego aktu oskarżenia do Sądu, względnie ustnej skargi na Policji.

Zniesławienie polega na pomówieniu innej osoby, grupy osób, instytucji, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć te podmioty w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania niezbędnego dla danego stanowiska, zawodu lub działalności. Zniesławieniem będzie przykładowo rozgłoszenie, że poseł X bierze łapówki, właściciel firmy X jest nieuczciwym kontrahentem, albo X jest niekompetentnym dentystą.

W zależności od środka przekazu jakim posłużył się sprawca rozgłaszając zniesławiające zarzuty, zniesławienie może być zakwalifikowane jako popełnione w typie podstawowym (art. 212 § 1 k.k. np. pomówienie dokonane w trakcie rozmowy w restauracji) – więcej na ten temat w artykule: Przestępstwo zniesławienia z art. 212 § 1 k.k. lub w typie kwalifikowanym (art. 212 § 2 k.k. np. pomówienie dokonane na blogu internetowym, w telewizji) – więcej na ten temat w artykule: Przestępstwo zniesławienia za pomocą środków masowego komunikowania – prasy, radia, telewizji, Internetu.

Będąc ofiarą przestępstwa zniesławienia warto abyś wiedział, czego możesz domagać się od jego sprawcy w sytuacji, gdy sprawa trafi już do Sądu.

Przede wszystkim, jako oskarżyciel prywatny, masz prawo wnosić o wymierzenie sprawcy zniesławienia określonej przepisami prawa kary. Wskazać przy tym należy, że zagrożenie karą w przypadku zniesławienia w typie podstawowym jest łagodniejsze niż przy typie kwalifikowanym.

Za zniesławienie w typie podstawowym grozi kara grzywny lub ograniczenia wolności, zaś za zniesławienie w typie kwalifikowanym przewidziana została dodatkowo kara do roku pozbawienia wolności.

Oprócz określonej kary, możesz domagać się także rekompensaty pieniężnej.

Art. 212 § 3 k.k. przewiduje bowiem, iż wobec sprawcy przestępstwa zniesławienia, Sąd w przypadku jego skazania może orzec majątkowy środek karny w postaci nawiązki na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża lub inny wskazany przez pokrzywdzonego cel społeczny (do kwoty 100 tys. zł)

Inne środki karne, które może zastosować Sąd to m.in.:

– podanie wyroku do publicznej wiadomości (art. 215 k.k.),

– przepadek materiału prasowego, jeśli przestępstwo zostało popełnione przez jego opublikowanie (art. 37a prawa prasowego),

– obowiązek przeproszenia pokrzywdzonego (art. 67 § 3 k.k. w zw. z art. 72 § 1 pkt 2 k.k.).

Warto także abyś miał na uwadze, iż w przypadku przestępstw prywatnoskargowych obowiązuje krótszy – w stosunku do przestępstw publicznoskargowych – termin przedawnienia ich karalności. Karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia.

Dlatego też chcąc, aby sprawca popełnionego na Twoją szkodę przestępstwa poniósł odpowiedzialność karną za swój czyn musisz jak najszybciej skierować prywatny akt oskarżenia do Sądu lub złożyć ustną skargę na Policji.

 

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na Czego można domagać się od sprawcy przestępstwa zniesławienia ?

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Leave a Reply