Czy jako oskarżony możesz domagać się umorzenia postępowania prywatnoskargowego z powodu znikomej społecznej szkodliwości czynu?

W niniejszym artykule zostanie przedstawiona instytucja umorzenia postępowania prywatnoskargowego z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość czynu, z punktu widzenia oskarżonego.

Jak zostało już wskazane w artykule: Umorzenie postępowania z powodu znikomej społecznej szkodliwości czynu w sprawie o przestępstwo zniesławienia lub zniewagi

w praktyce, może zdarzyć się tak, że mimo wszczęcia postępowania karnego Sąd dokonując analizy zarzucanego oskarżonemu czynu, na podstawie art. 17 § 1 pkt 3 k.p.k. podejmie decyzję o umorzeniu postępowania z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość tego czynu.

Ocena stopnia społecznej szkodliwości czynu dokonywana jest przez Sąd przez pryzmat kryteriów określonych w art. 115 § 2 k.k. W myśl tego przepisu przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu Sąd bierze pod uwagę:

   • rodzaj i charakter naruszonego dobra (np. cześć, dobre imię),

   • rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody (np. fakt czy pomówienie danej osoby skutkowało jej poniżeniem lub utratą zaufania w danym środowisku),

   • sposób i okoliczności popełnienia czynu (np. działanie sprawcy z premedytacją, niewłaściwe zachowanie się samego pokrzywdzonego),

   • wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków (ta okoliczność dotyczy tylko ściśle określonej kategorii przestępstw np. przestępstwo naruszenia obowiązku zabezpieczenia danych z art. 52 ustawy o ochronie danych osobowych),

   • postać zamiaru,

   • motywację sprawcy (czym kierował się sprawca popełniając przestępstwo, jakie były pobudki jego działania),

   • rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia.

Co warte uwagi, przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu nie mają znaczenia właściwości i warunki osobiste sprawcy (np. jego poprzednia karalność, wiek, zawód, sytuacja materialna).

Umorzenie postępowania karnego jest instytucją korzystną dla sprawcy przestępstwa. Wyraża się to w tym, że Sąd mimo, iż ustali fakt popełnienia przez oskarżonego zarzucanego mu czynu, wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, co z kolei skutkuje zakończeniem procesu bez wyciągania wobec oskarżonego jakichkolwiek negatywnych konsekwencji prawno-karnych. W przypadku umorzenia postępowania oskarżony zachowuje status osoby niekaranej, ponadto informacja o tym, że przedmiotowe postępowanie w ogóle się toczyło nie jest odnotowywana w żadnym systemie.

Jeżeli zatem zostałeś oskarżony o popełnienie przestępstwa prywatnoskargowego, a uważasz, iż Twój czyn charakteryzuje się znikomą społeczną szkodliwością, warto abyś miał na względzie, iż przysługuje Ci prawo do złożenia wniosku o umorzenie prowadzonego przeciwko Tobie postępowania.

Wniosek taki możesz złożyć na każdym etapie postępowania, choć zasadnym jest przedstawienie Sądowi stanowiska w przedmiocie umorzenia postępowania już w początkowej fazie procesu, tj. po doręczeniu Ci odpisu prywatnego aktu oskarżenia.

Wniosek o umorzenie postępowania karnego z powodu znikomej społecznej szkodliwości czynu powinien zawierać:

 1. oznaczenie Sądu, do którego wniosek jest kierowany,imię i nazwisko oskarżonego, sygnaturę akt sprawy;

 2. zatytułowanie pisma „Wniosek o umorzenie postępowania karnego z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość czynu”;

 3. krótki opis stanu faktycznego, tj. okoliczności popełnienia przestępstwa; pisemne potwierdzenie przyznania się do zarzuconego czynu;

 4. wskazanie argumentów przemawiających za stwierdzeniem, iż popełnione przez oskarżonego przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego charakteryzuje się znikomym stopniem społecznej szkodliwości (np. brak wymiernej szkody po stronie pokrzywdzonego, incydentalny charakter zdarzenia);

 5. przedstawienie argumentów dotyczących samego oskarżonego, uzasadniających celowość umorzenia postępowania karnego oraz dokumentów na ich potwierdzenie.

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły i oznaczony tagami , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na Czy jako oskarżony możesz domagać się umorzenia postępowania prywatnoskargowego z powodu znikomej społecznej szkodliwości czynu?

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Leave a Reply