Jak kara grozi za przestępstwo zniesławienia z art. 212 k.k.?

W artykułach: Przestępstwo zniesławienia z art. 212 § 1 k.k. oraz Przestępstwo zniesławienia za pomocą środków masowego komunikowania – prasy, radia, telewizji, Internetu przedstawiona została ogólna charakterystyka obydwu typów przestępstwa zniesławienia.

Celem niniejszego artykułu jest natomiast omówienie sankcji karnych grożących sprawcy zniesławienia. W tym miejscu należy przypomnieć, że Kodeks karny wyróżnia dwa typy przestępstwa zniesławienia:

 • typ podstawowy z art. 212 § 1 k.k. (np. na bankiecie firmowym X mówi, że Y jest nieuczciwym kontrahentem)

 • typ kwalifikowany z art. 212 § 2 k.k. (czyli za pomocą środków masowego komunikowania się, np. X pisze na blogu internetowym, że X jest niekompetentnym dentystą)

Wskazane typy różnią się nie tylko znamionami (elementami, które muszą wystąpić aby doszło do popełnienia przestępstwa) ale także zakresem alternatywnych kar, grożących ich sprawcom.

 • Zgodnie z art. 212 § 1 k.k. za przestępstwo zniesławienia w typie podstawowym grozi kara grzywny lub ograniczenia wolności.

 • W myśl zaś art. 212 § 2 k.k. za przestępstwo zniesławienia w typie kwalifikowanym grozi natomiast kara grzywny, ograniczenia wolności lub kara do 1 roku pozbawienia wolności.

Jak wynika z powyższego, w przypadku przestępstwa zniesławienia dokonanego w typie kwalifikowanym z art. 212 § 2 k.k. ustawa przewiduje dodatkową sankcję polegającą na możliwości orzeczenia kary pozbawienia wolności do 1 roku.

Surowsze zagrożenie karą w omawianym wypadku wynika z większej społecznej szkodliwości przestępstwa zniesławienia dokonanego za pomocą środków masowego komunikowania, a związanej bezpośrednio ze szczególną siłą oddziaływania mediów i ich wpływu na kształtowanie światopoglądu opinii publicznej.

W każdym wypadku wybór kary zależy wyłącznie od uznania Sądu, jednak podejmując decyzję co do rodzaju nałożonej na sprawcę przestępstwa sankcji, Sąd ma obowiązek kierować się dyrektywami wymiaru kary określonymi w art. 53 k.k. (m.in. stopień społecznej szkodliwości czynu, właściwości i warunki osobiste sprawcy, jego zachowanie się po popełnieniu przestępstwa).

Kara grzywny – zgodnie z art. 33 § 1 k.k.- wymierzana jest w stawkach dziennych. Wymierzając karę grzywny Sąd określa liczbę stawek i wysokość każdej z nich. Jeśli ustawa nie stanowi inaczej najniższa liczba stawek wynosi 10, a najwyższa 540. Stawka dzienna nie może być zaś niższa niż 10 zł , ani tez przekraczać 2 000 zł.

Przykładowo, za przestępstwo zniesławienia w formie ustnej Sąd może skazać sprawcę przestępstwa na karę 100 stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 20 zł.

Trzeba podkreślić, że przy ustalaniu stawki dziennej grzywny Sąd bierze pod uwagę:

 • dochody sprawcy,

 • jego warunki osobiste,

 • rodzinne,

 • stosunki majątkowe ,

 • i możliwości zarobkowe.

Karę ograniczenia wolności wymierza się w miesiącach i latach, przy czym najkrócej możne ona trwać miesiąc a najdłużej 2 lata.

Zgodnie z art. 34 § 1a. kara ograniczenia wolności polega na:

1) obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne,

2) obowiązku pozostawania w miejscu stałego pobytu lub w innym wyznaczonym miejscu, z zastosowaniem systemu dozoru elektronicznego,

3) obowiązku:

 • wykonywania pracy zarobkowej, do nauki lub przygotowania się do zawodu,

 • powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających,

 • poddania się terapii uzależnień,

 • poddania się terapii, w szczególności psychoterapii lub psychoedukacji,

 • uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,

 • powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach,

 • powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób lub zbliżania się do pokrzywdzonego lub innych osób

4) potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez Sąd.

W czasie odbywania kary ograniczenia wolności skazany:

1) nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu,

2) ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary.

Przewidziana w przypadku przestępstwa zniesławienia popełnionego za pomocą środków masowego komunikowania, kara pozbawienia wolności najkrócej może wynosić miesiąc, najdłużej zaś 1 rok. Zauważyć należy, iż Sąd może tak orzeczoną karę bezwzględnego pozbawienia wolności warunkowo zawiesić na pewien okres próby. Zgodnie z art. 70 § 1 k.k. § 1.” zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który wynosi od roku do 3 lat i biegnie od uprawomocnienia się wyroku”.

 

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na Jak kara grozi za przestępstwo zniesławienia z art. 212 k.k.?

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Leave a Reply