Jak zgłosić dowód w postępowaniu prywatnoskargowym?

W postępowaniu prywatnoskargowym inicjatywa dowodowa co do zasady leży po stronie oskarżyciela prywatnego, który pełni w procesie rolę analogiczną do roli prokuratora w postępowaniu publicznoskargowym. Wyjątek w tym zakresie dotyczy przestępstwa zniesławienia w przypadku którego występuje częściowe odwrócenie ciężaru dowodowego. Przejawia się to w fakcie, iż oskarżony chcąc uniknąć odpowiedzialności karnej za swój czyn musi udowodnić, że uczyniony przez niego zarzut był prawdziwy.

Oprócz wskazanego przypadku, oskarżony może oczywiście zgłaszać swoje wnioski dowodowe, jednakże nie należy to nigdy do jego obowiązków a jedynie do uprawień, których brak realizacji może spowodować ujemne konsekwencje po stronie oskarżonego.

W każdej sprawie postępowanie dowodowe ma istotne znaczenie z punktu widzenia odpowiedzialności karnej oskarżonego. Warto zatem jest wiedzieć jak złożyć wniosek dowodowy przed Sądem.

Na podstawie art. 167 § 1 k.p.k. dowody przeprowadza się na wniosek stron a w wyjątkowych wypadkach także z urzędu.

Wniosek dowodowy może być zgłoszony w formie ustnej (na rozprawie do protokołu) bądź w formie pisemnej. Wskazać w tym miejscu należy, iż w praktyce lepiej jest złożyć wniosek dowodowy na piśmie bowiem Sąd w każdym momencie będzie mógł zapoznać się z jego treścią, a nadto w przypadku wniosków pisemnych łatwiej jest uniknąć pomyłek i nieścisłości.

Prawidłowo napisany wniosek dowodowy w pierwszej kolejności powinien czynić zadość wymogom formalnym wskazanym w art. 119 k.p.k. zgodnie z którym każde pismo procesowe powinno zawierać:

 • oznaczenie organu do którego składany jest wniosek (np. Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, III Wydział Karny);

 • oznaczenie strony, czyli osoby składającej dany wniosek (w omawianym wypadku będzie to oskarżyciel prywatny bądź oskarżony),

 • oznaczenie sygnatury sprawy ( numer sprawy, pod którą jest prowadzona sprawa np. III K 34/15),

 • podpis i data osoby składającej wniosek

Oprócz elementów minimalnych pisma procesowego, każdy wniosek dowodowy powinien zawierać:

 • dokładne oznaczenie dowodu, który ma być przeprowadzony oraz

 • okoliczność na jaką ma zostać przeprowadzony ( tj. co ten dowód ma udowodnić).

Podkreślić w tym miejscu należy, że ustawa karna nie stawia wymogu wskazywania podstawy prawnej wniosku dowodowego, którą jest art. 167 k.p.k.

Przykładowo chcąc zgłosić dowód z zeznań świadka w pierwszej kolejności musisz podać imię i nazwisko osoby która ma być przesłuchana, a także jej adres zamieszkania (tak by Sąd w przypadku dopuszczenia dowodu mógł wezwać świadka na rozprawę). Jeżeli nie jesteś w stanie podać dokładnego adresu świadka możesz podać jakiekolwiek dane umożliwiające jego zlokalizowanie np. miejsce pracy czy stanowisko pracy.

Np. Wnoszę o przesłuchanie w charakterze świadka Jana Kowalskiego, zam. przy ul. Królewskiej 22, 02-000 Warszawa

Następnie musisz wskazać okoliczność na jaką zawnioskowany przez Ciebie świadek ma zeznawać, np. na okoliczność naruszenia mojej nietykalności cielesnej przez X poprzez uderzenie mnie w twarz w autobusie miejskim w dniu 1 stycznia 2015 r.

Wnioski dowodowe możesz zgłaszać do momentu zamknięcia przewodu Sądowego, jednakże warto abyś pamiętał że im szybciej dana okoliczność zostanie udowodniona tym większe szanse na to, że Twoja sprawa zostanie rozpoznana sprawnie i bez zbędnej zwłoki.

 

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na Jak zgłosić dowód w postępowaniu prywatnoskargowym?

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Leave a Reply