Odpowiedź na prywatny akt oskarżenia

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie kwestii istotnych z punktu widzenia oskarżonego, tj. złożenia odpowiedzi na prywatny akt oskarżenia.

Zgodnie z obowiązującą procedurą karną, oskarżonemu przysługuje szereg uprawnień służących do obrony jego praw w toku procesu. Jedynym z nich jest prawo do złożenia odpowiedzi na akt oskarżenia. Uprawnienie to przysługuje oskarżonemu bez względu na tryb w jakim dane przestępstwo jest ścigane, a więc także w trybie prywatnoskargowym.

Podstawę do wniesienia odpowiedzi na prywatny akt oskarżenia stanowi art. 338 § 2 k.p.k. w zw. z art. 485 k.p.k. Oskarżony ma prawo do wniesienia, w terminie 7 dni od doręczenia mu aktu oskarżenia, pisemnej odpowiedzi na akt oskarżenia, o czym należy go pouczyć„.

W odpowiedzi na akt oskarżenia oskarżony może:

 • ustosunkować się do stawianego mu zarzutu;

 • przedstawić swoją wersję zdarzenia;

 • przedstawić dowody przemawiające za swoją niewinnością;

 • wnosić o umorzenie postępowania, np. z powodu znikomej społecznej szkodliwości czynu lub brak wypełnienia znamion czynu zabronionego.

Złożenie odpowiedzi na prywatny akt oskarżenia, nie jest obowiązkiem oskarżonego, jednak w praktyce skorzystanie z tego uprawnienia może nieść za sobą wiele korzyści.

Przede wszystkim należy mieć na względzie, iż zaprezentowanie pisemnie swojego stanowiska pozwoli na zapoznanie się z nim przez Sąd w każdym czasie, a nadto umożliwi w znacznym stopniu uniknąć pomyłek i przeoczeń, jakie niejednokrotnie czując atmosferę sali sądowej, popełnia oskarżony.

Odpowiedź na prywatny akt oskarżenia, nie ma specjalnej formy, ale jak każde pismo procesowe musi spełniać minimalne wymogi, określone w art. 119 § 1 kp.k. Oznacza to, że prywatny akt oskarżenia musi zawierać:

 • oznaczenie organu, do którego jest skierowane (np. Sąd Rejonowy dla Warszawy -Żoliborza w Warszawie, IV Wydział Karny) oraz sprawy, której dotyczy (chodzi o podanie sygnatury akt, która będzie podana w piśmie przewodnim Sądu doręczającym Ci prywatny akt oskarżenia, np. IV K 12/16),

 • oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo (warto abyś oznaczył obydwie strony procesu, tj. dane oskarżyciela prywatnego – które znajdziesz w prywatnym akcie oskarżenia oraz swoje dane, jako oskarżonego),

 • treść wniosku lub oświadczenia( przed treścią powinieneś zamieścić nagłówek :odpowiedź na prywatny akt oskarżenia, przechodząc dalej powinieneś wskazać, iż nie podzielasz argumentacji przytoczonej przez oskarżyciela prywatnego i wnosisz np. o umorzenie postępowania, czy warunkowe umorzenie postępowania – treść wniosku zależy od okoliczności danej sprawy), w miarę potrzeby uzasadnieniem (w uzasadnieniu powinieneś przytoczyć stan faktyczny sprawy, tj. wskazać przebieg zdarzenia w związku z którym zostałeś oskarżony, a dodatkowo – w miarę możliwości, możesz powołać argumentację prawną, wskazują konkretne przepisy ustawy karnej),

 • datę i podpis.

Odpowiedź na prywatny akt oskarżenia wnosi się bezpośrednio do Sądu, z którego doręczono prywatny akt oskarżenia, a więc do Sądu I instancji przed którym sprawa zawisła.

 

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

5 odpowiedzi na Odpowiedź na prywatny akt oskarżenia

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

 2. Kazimierz pisze:

  „Oskarżony ma prawo do wniesienia, w terminie 7 dni od doręczenia mu aktu oskarżenia, pisemnej odpowiedzi na akt oskarżenia, o czym należy go pouczyć„
  A co wtedy, kiedy nie został pouczony? Czy może ten fakt jakoś wykorzystać w sądzie, np. wnieść na rozprawie wniosek o odroczenie rozprawy celem skorzystania z tego środka obrony?

  • Ewelina Tocka pisze:

   Witam,
   wskazany w ustawie karnej 7-dniowy termin na wniesienie odpowiedzi na prywatny akt oskarżenia jest terminem instrukcyjnym, a nie prekluzyjnym. Oznacza to, że niedotrzymanie tego terminu nie powoduje negatywnych skutków po stronie oskarżonego, tj. nie pozbawia go prawa do wniesienia odpowiedzi w terminie późniejszym. Należy jednak przyjąć (w oparciu o przepis art. 385 § 3 k.p.k. zgodnie z którym : :Jeśli wniesiono odpowiedź na akt oskarżenia, przewodniczący informuje o jego treści”), że wniesienie odpowiedzi na prywatny akt oskarżenia może nastąpić najpóźniej do czasu otwarcia przewodu sądowego tj. do momentu odczytania prywatnego aktu oskarżenia. Niezależnie od tego warto mieć na uwadze, że oskarżony na każdym etapie postępowania ma prawo do obrony a co za tym idzie także do formułowania swojego stanowiska w przedmiocie oskarżenia składając odpowiednie stanowisko procesowe, w którym może przedstawiać twierdzenia i dowody przemawiające za swoją niewinnością. To że ustawa karna reguluje w sposób szczególny instytucję odpowiedzi na akt oskarżenia ma na celu z jednej strony przyspieszenie postępowania z drugiej zapewnienie oskarżonemu równych praw w procesie i przedstawienie odpowiednio wcześniej, tj. jeszcze przed zapoznaniem się przez sędziego z aktami sprawy, swojego stanowiska odnośnie oskarżenia, tak by już na rozprawie Sąd miał obiektywny obraz stanu faktycznego sprawy. Jakkolwiek, jak już wspomniałam, nie złożenie odpowiedzi na akt oskarżenia do rozpoczęcia przewodu sądowego, nie wyłącza możliwości ustosunkowania się do oskarżenia w dalszym toku postępowania w formie stanowiska procesowego.

 3. Dariusz pisze:

  Dzień Dobry.

  Jestem niesłusznie oskarżony o pobicie. Czy można do pisemnej odpowiedzi na prywatny akt oskarżenia dołączyć oświadczenie (opis zdarzenia) świadka zdarzenia? Czy tak mogę rozumieć, że w odpowiedzi pisemnej można przedstawić dowody niewinności? Czy może taki świadek musi jednak osobiście stawić się na rozprawie? Jeśli musi się stawić osobiście, czy może przyjść ze mną bez zapowiedzi na pierwsza rozprawę?

  W.

  • Ewelina Tocka pisze:

   Witam,
   to że powinien Pan w odpowiedzi na prywatny akt oskarżenia przedstawić dowody na swoją niewinność, w przypadku dysponowania dowodem w postaci naocznego świadka zdarzenia oznacza, że powinien Pan zawnioskować o jego przesłuchanie w charakterze świadka (podając jego dane celem umożliwienia wezwania go na rozprawę). Wynika to z obowiązującej w procedurze karnej zasady bezpośredniości w przeprowadzaniu dowodów, która wymaga bezpośredniego kontaktu Sądu z osobowym źródłem dowodowym. Zasada ta wynika z art. 174 k.p.k. zgodnie z którym dowodu w wyjaśnień oskarżonego oraz zeznań świadka nie można zastępować treścią pism, zapisków lub notatek urzędowych.

Leave a Reply