Opłata od prywatnego aktu oskarżenia

Na wstępie należy wskazać, iż składając do Sądu prywatny akt oskarżenia musisz liczyć się z kosztami, jakie w związku z tym jesteś zobowiązany ponieść. Jak wynika bowiem z art. 621 § 1 k.p.k. Oskarżyciel prywatny składa przy akcie oskarżenia lub wraz z oświadczeniem o przyłączeniu się do toczącego się postępowania lub podtrzymaniu oskarżenia, od którego prokurator odstąpił, dowód wpłacenia do kasy sądowej zryczałtowanej równowartości wydatków”, która zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości wynosi 300 zł i jest to kwota stała.

Opłaty możesz dokonać bezpośrednio w kasie Sądu, w urzędzie pocztowym albo drogą elektroniczną, przelewając pieniądze na konto bankowe – numer konta znajdziesz na stronie internetowej właściwego sądu w sekcji „dochody budżetowe”.

Musisz pamiętać, aby dołączyć dowód dokonania opłaty do składanego aktu oskarżenia, w przeciwnym wypadku będzie to traktowane jako brak formalny i w związku z tym zostaniesz wezwany przez Sąd do uiszczenia opłaty w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Sąd zaniecha wezwania Cię do uzupełnienia braku, w przypadku gdy stwierdzi zaistnienie ujemnej przesłanki procesowej, określonej w art. 17 § 1 pkt 1, 3-7 k.p.k. (np. w wypadku śmierci oskarżonego, stwierdzenia znikomej społecznej szkodliwości czynu).

Należy wskazać, iż konsekwencją nieopłacenia prywatnego aktu oskarżenia pomimo wezwania Sądu i pouczenia o skutkach niezastosowania się do wezwania, jest uznanie pisma za bezskuteczne. Uznanie pisma za bezskuteczne sprawia, że nie wywołuje ono skutków prawnych, które ustawa wiąże z jego wniesieniem, a zatem prywatny akt oskarżenia będzie traktowany tak, jak gdyby nigdy nie został złożony. W sytuacji zaś wniesienia wzajemnego prywatnego aktu oskarżenia (więcej na ten temat w artykule „Wzajemny akt oskarżenia”), nieuzupełnienie braku opłaty w wyznaczonym do tego terminie jest równoznaczny z negatywną przesłanką procesową, wymienioną w art. 17 § 1 pkt 9 k.p.k., jako brak skargi uprawnionego oskarżyciela, co wiąże się z obowiązkiem wydania przez Sąd orzeczenia o odmowie wszczęcia lub umorzenia postępowania prywatnoskargowego z oskarżenia wzajemnego.

Warto zauważyć, że w terminie 7 dni od otrzymania wezwania do opłacenia prywatnego aktu oskarżenia, zamiast uzupełniać brak, możesz złożyć odpowiednio wniosek o zwolnienie od uiszczenia opłaty na podstawie art. 623 k.p.k. (wniosek ten możesz oczywiście złożyć jeszcze wcześniej, tj. przy składaniu prywatnego aktu oskarżenia).

Co istotne, odmiennie niż ma to miejsce w procedurze cywilnej, nie jest wymagane aby osoba ubiegająca się o zwolnienie od kosztów za złożenie pisma procesowego składała oświadczenie o stanie majątkowym na określonym urzędowym formularzu, wystarczy złożenie zwykłego pisemnego lub ustnego wniosku. W razie odmowy uwzględnienia takiego wniosku przez Sąd, wnioskujący zostanie powiadomiony o tej decyzji z równoczesnym ponownym wezwaniem go do uzupełnienia braku w terminie.

 

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na Opłata od prywatnego aktu oskarżenia

 1. Ewelina Tocka pisze:

  Drodzy Czytelnicy,
  zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu.
  Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.
  Pozdrawiam,
  aplikant adwokacki Ewelina Tocka

Leave a Reply