Przestępstwo spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu z art. 157 § 2 k.k.

Spowodowanie lekkiego uszczerbku na zdrowiu co do zasady należy do przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego. Dla wszczęcia postępowania karnego przeciwko sprawcy tego przestępstwa konieczne jest zatem skierowanie do Sądu prywatnego aktu oskarżenia.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przestępstwo lekkiego uszczerbku na zdrowiu zostało dokonane na szkodę osoby najbliższej, zamieszkującej wspólnie ze sprawcą (np. żony, konkubenta, dziecka, dziadka, brata – definicję osoby najbliższej znajdziesz w art. 115 § 11 k.k.) wówczas, postępowanie toczy się na wniosek pokrzywdzonego. Po złożeniu wniosku o ściganie sprawcy przestępstwa, sprawa toczy się z urzędu (akt oskarżenia sporządza i popiera prokurator).

Zgodnie z art. 157 § 2 k.k. „Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2„. Zgodnie zaś z art. 157 § 3 k.k. ” (…) jeśli sprawca czynu działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku„.

Jak wynika z powyższego, przestępstwo spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu można popełnić zarówno umyślnie jak i nieumyślnie.

Z nieumyślnym działaniem sprawcy będziemy mieli do czynienia w sytuacji, gdy sprawca tego czynu na skutek lekkomyślności albo niedbalstwa, a więc na skutek nieostrożnego zachowania spowoduje u innej osoby obrażenia ciała lub rozstrój zdrowia trwający do 7 dni. Dla przykładu: właściciel mieszkania wystawił na zewnętrzny parapet okienny doniczkę, która spadła uderzając przechodnia, powodując u niego skaleczenie i stłuczenie ramienia. Właściciel mieszkania nie zamierzał wyrządzić nikomu krzywdy, ani tego nie chciał ani tego nie przewidywał. Zachował się jednak nieostrożnie, gdyż powinien przewidzieć możliwość zsunięcia się doniczki z parapetu. 

Umyślnym działaniem sprawcy będzie natomiast np. pobicie pokrzywdzonego, skutkujące powstaniem u niego obrażeń trwających nie dłużej niż 7 dni.

Jak wynika z art. 157 § 2k.k., okolicznością przesądzającą o tym, że mamy do czynienia z lekkim uszczerbkiem na zdrowiu jest okres utrzymywania się obrażeń u pokrzywdzonego – tj. nie dłużej niż 7 dni.

W przypadku, gdy obrażenia odniesione przez osobę pokrzywdzoną będą utrzymywać się powyżej 7 dni, wówczas będziemy mieli już do czynienia z przestępstwem średniego (art. 157 § 1 k.k.) lub ciężkiego uszczerbku (art. 156 k.k.) na zdrowiu, które to ścigane są z oskarżenia publicznego (akt oskarżenia składa i popiera przed Sądem prokurator).

W praktyce, decydujące znaczenie ma rozróżnienie granicy między przestępstwem lekkiego i średniego uszczerbku na zdrowiu. Z tego też powodu, konieczne jest w takich wypadkach poddanie się przez pokrzywdzonego obdukcji lekarskiej, na podstawie której będzie można jednoznacznie ustalić, z jakimi obrażeniami ciała mamy do czynienia, a co za tym idzie jak należy zakwalifikować zachowanie sprawcy.

Przykładowo lekkim uszczerbkiem na zdrowiu będzie złamanie kości nosa bez przemieszczenia odłamów, w przypadku zaś wystąpienia takich przemieszczeń będziemy już mieli do czynienia ze średnim uszczerbkiem na zdrowiu, o którym mowa w art. 157 § 1 k.k.

W literaturze medyczno-sądowej jako lekki uszczerbek na zdrowiu kwalifikuje się wybicie jednego lub nawet kilku zębów niepełnowartościowych (np. z próchnicą), natomiast wybicie choćby jednego zęba pełnowartościowego (całkowicie zdrowego) stanowi już średni uszczerbek na zdrowiu.

Przestępstwo lekkiego uszczerbku na zdrowiu należy również odróżnić od występku naruszenia nietykalności cielesnej (art. 217 k.k.), którego skutkiem nie jest zaburzenie funkcjonowania organizmu pokrzywdzonego a co najwyżej przemijające ślady w postaci niewielkiego zasinienia lub zaczerwienienia (np. otarcie naskórka, zadrapanie).

Należy mieć w tym miejscu na uwadze, iż przestępstwo spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu jest przestępstwem materialnym. Oznacza to, iż dla bytu tego przestępstwa konieczne jest wystąpienie określonego skutku, a więc :

 • naruszenie czynności narządu ciała lub

 • rozstrój zdrowia.

 • trwające nie dłużej niż 7 dni.

Czym różnią się wskazane powyżej skutki ?

Na gruncie medycyny sądowej, jak i w świetle linii orzeczniczej, naruszenie czynności narządu ciała rozumie się jako wywołanie w narządzie ciała (np. oczy, ręce, skóra ciała) zmian, które zakłócają jego normalne funkcje do jakich z natury jest przeznaczony. Naruszeniem czynności narządu ciała będzie zatem przykładowo rozcięcie łuku brwiowego czy złamanie nosa.

Rozstrój zdrowia natomiast należy rozumieć jako zaburzenie chorobowe wywołane urazem lub innym czynnikiem szkodliwym dla zdrowia, które nie powoduje dostrzegalnych zmian anatomicznych (np. gorączką, bóle, zaburzenia trawienia, zaburzenia snu) przy czym zaburzenie to może dotyczyć stanu zarówno fizycznego, jak i psychicznego.

Odnośnie przestępstwa spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu warto mieć na uwadze, iż zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą:okres 7 dni nie odnosi się do czasu trwania niezdolności do pracy pokrzywdzonego, lecz wyłącznie do czasu przez jaki uszkodzony narząd ciała jest pozbawiony zdolności normalnego działania (por. Wyrok SN z dnia 7 kwietnia 1933r., IV K 138/33, OSNK 1933, nr 6, poz.116). Oznacza to, że w sytuacji gdy pokrzywdzony otrzyma zwolnienie lekarskie na okres np. 14 dni, lecz jednocześnie zgodnie z opinią lekarską powstałe u niego obrażenia będą powodowały dysfunkcję organizmu na okres nieprzekraczający 7 dni, wówczas będziemy mieli do czynienia z lekkim (nie zaś średnim) uszczerbkiem na zdrowiu.

Jako osoba pokrzywdzona warto abyś pamiętał, iż przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego mają odmiennie określony – w stosunku do innych przestępstw- termin przedawnienia ich karalności (więcej na ten temat w artykule Przedawnienie karalności przestępstw prywatnoskargowych). W związku z tym chcąc, aby sprawca przestępstwa poniósł odpowiedzialność karną za swój czyn musisz złożyć do Sądu prywatny akt oskarżenia przed upływem roku od czasu, gdy dowiedziałeś się o osobie sprawcy przestępstwa. Bez względu jednak na ten termin, karalność przestępstwa ustaje z upływem 3 lat od jego popełnienia.

 

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

27 odpowiedzi na Przestępstwo spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu z art. 157 § 2 k.k.

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy,
  zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu.
  Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.
  Pozdrawiam,
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

 2. Joanna pisze:

  Witam,
  Co w sytuacji gdy, podczas spotkania rodzinnego podczas potancowki, osoba nr1 okrecajac osobę nr2 zraniła osobę nr3 (os nr2 obcasem rozciela łydke os nr3). Os nr3 ma kłopoty zdrowotne, które wpłynęły na gojenie się rany. Os nr3 chce wnieść pozew przeciw osobie nr 1. Żaden z gosci do konca nie jest pewien co tak naprawdę się stało. Os nr3 po tym zdarzeniu zgłosiła się do szpitala na leczenie. Od zdarzenia minęło ponad 6 m-cy.
  Nikt z tam obecnych nie jest wstanie potwierdzić w 100% potwierdzić co się stało.
  Jeżeli wpłynie wniosek o spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, która osoba powinna być oskarżona? Os nr1 czy ob nr2?
  Dziękuję
  Joanna

  • Ewelina Tocka pisze:

   Witam,
   w związku z opisaną przez Panią sytuacją mam wątpliwości czy chodzi o wytoczenie powództwa przed Sądem cywilnym, czy o sprawę karną. Zakładając, że chodzi o proces karny oskarżoną powinna być osoba, która rozcięła łydkę- a więc os. nr 2. Z uwagi jednak na brak świadków mogących wskazać jednoznacznie osobę sprawcy, pociągnięcie do odpowiedzialności karnej którejkolwiek z osób będzie niezwykle trudne. Przyjmując, że obrażenia jakie odniosła os. nr 3 kwalifikują się jako trwające nie dłużej niż 7 dni (a więc jako przestępstwo lekkiego uszczerbku na zdrowiu) udowodnienie sprawstwa oskarżonego spoczywać będzie wyłącznie na oskarżycielu prywatnym, a więc os. nr 3.

 3. sandra pisze:

  Witam,
  A co w sytuacji kiedy pobita osoba nie ma świadka, wręcz przeciwnie jedyny świadek zeznaje, że nic nie widział ale poszkodowany ma obdukcję i opinię biegłego. Pobicie kwalifikuje się do lekkiego. W szpitalu leżał 3 dni. Można w takiej sytuacji skazać sprawcę?

  • Ewelina Tocka pisze:

   Witam,
   niewątpliwie wykazanie winy oskarżonego jest łatwiejsze, gdy dysponuje się licznymi dowodami, jakkolwiek nie ma żadnej reguły dowodowej która wskazywałaby, że zeznania jednego świadka (pokrzywdzonego) nie są wystarczającą podstawą skazania. Sąd ocenia dowody według własnego uznania, zgodnie z zasadami doświadczenia życiowego i logicznego rozumowania, stąd jeśli Sąd da w całości wiarę zeznaniom pokrzywdzonego, oceniając je jako spójne i logiczne, wówczas – nawet w przypadku nie przyznania się oskarżonego do winy, może wydać wyrok skazujący.

 4. Wojtek pisze:

  Witam,
  Jeżeli czyn zabroniony art. 157 p. 2 k.k., został popełniony przed zmianą ustawy dotyczącej umorzenia restytucyjnego z mocy art. 59a k.k. To czy jest możliwość skorzystania z bezwarunkowego umorzenia postępowania?
  Zmiana weszła w życie 11 marca br. Czyn popełniono kilkanaście dni wcześniej.
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • Ewelina Tocka pisze:

   Witam,
   zasadą jest, że w przypadku nowelizacji przepisów, Sąd stosuje przepisy obowiązujące na chwilę orzekania, jednakże w sytuacji gdyby przepisy obowiązujące uprzednio, tj. w momencie popełnienia przestępstwa okazały się korzystniejsze dla sprawcy wówczas Sąd ma obowiązek zastosować poprzednie przepisy, co wynika wprost z art. 4 par. 1 k.k. Jednym słowem w opisanej przez Pana sytuacji istnieje możliwość zastosowania art. 59 a k.k. regulującego umorzenie postępowania na wniosek pokrzywdzonego.

 5. Sławek pisze:

  Witam,
  miałem taką sytuację, iż samochód nie ustąpił mi pierwszeństwa na przejeździe rowerowym na przejściu dla pieszych (przy moim zielonym dla rowerzystów). Gwałtownie hamując przekoziołkowałem z rowerem, złamałem rękę w nadgarstku bez przemieszczenia. Policja, karetka. 6 tygodni gipsu. Dzisiaj dostaję postanowienie z KPP o umorzeniu dochodzenia z art 177 par. 1 kk, zatwierdzone przez prokuratora, ponieważ według opinii biegłego dot. moich obrażeń stwierdzono „złamanie końca dalszej kości promieniowej lewej , co spowodowało naruszenie czynności narządu ciała trwające nie dłużej niż 7 dni w rozumieniu art 157 par 2 kk”. (ręka była po prostu złamana w nadgarstku) Czy ta opinia biegłego to nie jest absurd? 7 tyg zwolnienia lekarskiego, 6 tyg w gipsie i taka opinia?
  Przeglądam artykuły na taki temat i wydaje mi się, że powinno to zostać inaczej zakwalifikowane.
  Czy dla dochodzenia odszkodowania z OC sprawcy ważne jest, jak zostanie zakwalifikowana takie złamanie? Nie chcę dochodzić żadnego odszkodowania bezpośrednio od tego człowieka, bo to był nieszczęśliwy wypadek i nie zrobił tego umyślnie.
  pozdrawiam serdecznie
  sławomir

  • Ewelina Tocka pisze:

   Witam,
   rozróżnienie lekkiego i średniego uszczerbku na zdrowiu w praktyce nastręcza wielu trudności, decydujące znaczenie w sprawach tego typu przestępstw ma opinia biegłego lekarza. Jeśli chodzi o opinię wydaną w Pańskiej sprawie, to choć może wydawać się ona kontrowersyjna, to jednak w świetle orzecznictwa i doktryny zakwalifikowanie Pana urazu jako lekkiego uszczerbku na zdrowiu jest możliwe. W tym zakresie decydujące znaczenie mógł mieć fakt, iż doznał Pan złamania bez przemieszczenia odłamów. Na gruncie orzecznictwa przyjmuje się bowiem, że przykładowo złamanie nosa z przemieszczeniem będzie zakwalifikowane jako średni uszczerbek na zdrowiu, zaś bez przemieszczenia, jako lekki uszczerbek na zdrowiu. Należy przy tym mieć na uwadze, że okres na jaki wystawiono zwolnienie lekarskie nie ma żadnego wpływu na kwalifikację danego obrażenia jako lekkiego bądź średniego uszczerbku na zdrowiu. Może zdarzyć się tak, że pokrzywdzony otrzyma zwolnienie lekarskie na okres np. 3 tygodni, a mimo tego obrażenia jakich on doznał będą zakwalifikowane w kategorii lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Jeśli chodzi o odszkodowanie z OC to kwalifikacja obrażeń może mieć wpływ na wysokość należnego odszkodowania.

 6. Ol pisze:

  Witam. Proszę o pomoc. Zostałem , uderzony , szarpany co spowodowało u mnie zadrapania i zasinienia. Udałem się do szpitala, opisali obrażenia. Zaświadczenie znajduje się u nich. Nie mam naocznych świadków, natomiast ktoś kto usłyszał awanturę zawiadomił policję (nie wiem kto). Nie wiem jaka została sporządzona notatka. Policjanci powiedzieli ze moje obrażenia są zbyt lekkie i pozostaje pozew cywilny.Chciałbym oddać sprawę do sądu. Jakie kroki należy wykonać? Gdzie i jakie dokumenty złożyć. Proszę o odpowiedź

  • Ewelina Tocka pisze:

   Witam,
   nawet gdy doznane obrażenia są „lekkie” i krótkotrwałe nie uwalnia to sprawcy od odpowiedzialności karnej. Taki czyn można bowiem zakwalifikować jako naruszenie nietykalności cielesnej z art. 217 k.k. Z uwagi na fakt, iż jest to przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego, dla wszczęcia postępowania w sprawie konieczna jest inicjatywa samego pokrzywdzonego, który może złożyć skargę (ustną bądź pisemną) na Policji bądź prywatny akt oskarżenia bezpośrednio do Sądu. Przy tego typu przestępstwie, pokrzywdzony może wnosić o orzeczenie na jego rzecz m.in. zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

 7. Emi pisze:

  Witam, co w sytuacji gdy poprzez nieporozumienie doszło do szarpnięcia za plecak poszkodowanego pod jego mieszkaniem, w odpowiedzi on zas zaatakował,a ktoś stanął w obronie,z czego wywiązała się bójka? Poszkodowany zrobił obdukcje,jednak po 3 dniach nie bylo śladu po zdarzeniu. W grę wchodziła obrona kobiety, która pociągnęła poszkodowanego za plecak na co on zareagował atakiem, jednak zdarzeniu nie towarzyszyli swiadkowie.

  • Ewelina Tocka pisze:

   Witam,
   jeśli pokrzywdzony nie doznał żadnych widocznych obrażeń, to czyn można zakwalifikować jako naruszenie nietykalności cielesnej z art. 217 k.k. Za naruszenie nietykalności cielesnej grozi kara grzywny, ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności do roku. W sytuacji jednak, gdy pokrzywdzony zareagował na zachowanie sprawcy w ten sposób, że także naruszył jego nietykalność cielesną. Trzeba jednak podkreślić, że z uwagi na fakt, iż naruszenie nietykalności cielesnej jest przestępstwem ściganym z oskarżenia prywatnego, dla zainicjowania postępowania karnego w tej sprawie konieczne jest złożenie przez pokrzywdzonego prywatnego aktu oskarżenia lub ustnej albo pisemnej skargi w komisariacie Policji.

 8. Dominika pisze:

  Witam

  Kto ( jaki lekarz) ocenia, czy naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwa poniżej, czy powyżej 7 dni.

  • Ewelina Tocka pisze:

   Witam,
   obdukcję może wykonać każdy lekarz, jednakże dowód w sądzie może stanowić tylko opinia biegłego lek.med. sądowej. To jaki lekarz zostanie powołany do konkretnej sprawy zależeć będzie od rodzaju obrażeń, może to być przykładowo biegły chirurg ( w przypadku złamań kości), otolaryngolog (w przypadku utraty smaku) itd.

 9. Rafał pisze:

  Witam.
  Jeżeli doszło do wstrząsu mózgu , co za tym idzie stłuczenia głowy to jak sąd może zakwalifikować takie obrażenia jako lekkie czy ciężkie? Dodam że zwolnienie od lekarza powyżej 7 dni. Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • Ewelina Tocka pisze:

   Witam,
   w takiej sprawie Sąd zapewne powoła biegłego, aby wypowiedział się on co do rodzaju i rozmiaru uszczerbku na zdrowiu doznanego przez pokrzywdzonego. Warto mieć przy tym na uwadze, że samo zwolnienie lekarskie nie jest tutaj wystarczające, gdyż zgodnie z linią orzeczniczą, okres „7 dni” o których mowa w art. 157 k.k. nie dotyczy okresu niezdolności do pracy, a okresu rzeczywistej dysfunkcji organizmu. Oznacza to, że np. zwolnienie lekarskie będzie wystawione na okres 14 dni, ale biegły sądowy stwierdzi, że powstałe u pokrzywdzonego obrażenia powodują dysfunkcję organizmu na okres nieprzekraczający 7 dni, wówczas będziemy mieli do czynienia z lekkim (nie zaś średnim) uszczerbkiem na zdrowiu. Odnośnie opisanego przez Pana przypadku warto dodać, że z sądowo-lekarskiego punktu widzenia wstrząśnienie mózgu stanowi naruszenie funkcji ośrodkowego układu nerwowego i kwalifikowane jest jako naruszenie funkcji narządu ciała trwające dłużej niż 7 dni w rozumieniu artykułu 157 §1 Kodeksu Karnego (średni uszczerbek na zdrowiu).

 10. mak pisze:

  witam , czy można zaskarżyć osobe o lekki uszczerbek na zdrowiu jeśli osoba ta pozostając w związku malzenskim tworzy z kims innym związek pozamalzenski mowiac ze jest w trakcie sprawy rozwodowej i ze z zona nie mieszka i nic go z nia nie laczy? zatajając kolejno narodzone dzieci *ze związku malzenskiego) , osobe która bawi sie uczuciami przez ponad rok, po czym ja porzuca bez słowa i nagle. tA PORZUCONA OSOBA dowiaduje sie o Jego prawdziwym zyciu i zaczyna cierpieć na depresje i rozstroj nerwowy.

  • Ewelina Tocka pisze:

   Witam,
   takie zachowanie jest niewątpliwie nieetyczne, jednakże w świetle prawa nie stanowi ono przestępstwa, więc nie ma możliwości aby pociągnąć taką osobę do odpowiedzialności karnej.

 11. Piotr pisze:

  W trakcie pobytu u teściów zostałem zaatakowany przez osobę psychicznie chorą (schizofrenia paranoidalna – agresor postury większej ode mnie mężczyzna ok. 60l, kilka dni nie brał leków, widziałem go pierwszy raz w życiu). W trakcie odkurzania na podjeździe samochodu agresor zatrzymał się rzucił kilka wyzwisk do mojej teściowej, następnie zaczął biec w moim kierunku z ręką uniesioną do ciosu. Z powodu bliskiej odległości między nami – 5m nie miałem jak uniknąć starcia, 3 razy uniknąłem jego ciosu, następnie aby się wyswobodzić z trzymania mnie i duszenia oddałem 3-4 ciosy pięścią, każdy dotarł celu. Agresor dopiero wtedy mnie puścił. Następnie udał się do siebie (mieszka w bliźniaku z moimi teściami). Całe zajście trwało 15s., po czym agresor mi jeszcze groził że pójdzie po siekierę i mnie zabije. Po 4 min przyjechała jego żona i zamknęła go w garażu. Dochodziły z niego dziwne odgłosy, przewracanych rzeczy, stkukot uderzania metalowym przedmiotem o inne rzeczy. Po wszystkim została wezwana policja przez teścia aby zgłosić ten fakt. Po 15min przyjechała policja, następnie pogotowie. Agresor trafił do psychiatryka na 7 tyg. leczenia. Suma sumarum okazało się że agresor ma złamaną szczękę i pękniętą kość jarzmową twarzy. Dodam również że jestem oficerem wojska polskiego oraz osobą wcześniej karaną ale z innego paragrafu-178. Postępowanie przeciwko agresorowi skończyło się umorzeniem ponieważ jest osobą niepoczytalną. A z urzędu wszczęto postępowanie wobec mnie z art. 157. Odwiedziłem już policję, żandarmerię – po przesłuchaniu teściowej złożono skargę do komendanta maz. oddziału o nakłanianie do zeznań. Byłem w prokuraturze w Ciechanowie a teraz otrzymałem wiadomość że sprawę skierowano do sądu. Mam nieodparte wrażenie że ktoś chce ze mnie zrobić kozła ofiarnego. Czy nie miałem prawa się bronić przed napastnikiem który mógł mieć przy sobie np. nóż? O co tu chodzi? Agresora się uniewinnia a ofiarę ciąga po sądach bo potrafiła się obronić? Najlepsze w tym jest to że policji dostarczyliśmy nagranie z monitoringu firmy z naprzeciwka z całym zdarzeniem. Może jest niewyraźne ale widać na nim jak agresor mnie atakuje i ile trwała obrona (10-15s). Proszę o pomoc bo nie wiem czy brać adwokata, a jeśli nawet czy mam później możliwość ubiegać się o odszkodowanie. Tym bardziej że przesłanki wskazują że agresor w wyniku choroby całe obrażenia mógł zrobić w garażu sam sobie. Proszę o pomoc.

  • Ewelina Tocka pisze:

   Witam,
   jeśli chodzi o zasadność skorzystania z pomocy adwokat, nie mogę Panu udzielić na to jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko zależy od tego czy czuje się Pan na siłach, aby samodzielnie poprowadzić proces. Sprawa wydaje się nieco skomplikowana, jednak niewątpliwie pomocne dla Pana może okazać się nagranie z przebiegiem całej sytuacji, o którym Pan wspomniał. Z przedstawionego przez Pana opisu sytuacji wynika, że mógłby Pan się bronić w oparciu o art. 25 k.k. , tj. powołując się na obronę konieczną. W przypadku przyjęcia działania przez oskarżonego w warunkach wskazanego kontratypu, sprawa podlega umorzeniu. Problemem może być w Pana przypadku rozmiar obrażeń doznanych przez pokrzywdzonego. W przypadku jednak, gdyby się okazało, że przekroczył Pan granicę obrony koniecznej (tj. zareagował zbyt intensywnie, nieadekwatnie do zagrożenia), Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, albo odstąpić od jej wymierzenia.

 12. Lewinska pisze:

  Witam zostałam zaatakowana przez dziewczynę,która znam. Cała akcja miała miejsce na imprezie wiejskiej . Wtracila się w moja rozmowę z inną osobą,a po mojej odpowiedzi zaatakowała mnie. W wyniku czego doznalam zewnętrznego stłuczenia głowy i szyji. Byłam na pogotowiu i nic więcej nie wykazało. Czy mogę zrobić obdukcje i zgłosić fakt na policję? Mam świadków. I kto zakłada sprawę,ja,czy policja? Dodam,że zwolnienie z pracy mam na 4 dni

  • Małgorzata Fil pisze:

   W przypadku przestępstw prywatnoskargowych to na Pani spoczywa obowiązek złożenia do właściwego miejscowo sądu rejonowego prywatnego aktu oskarżenia. Policja i Prokuratura nie są zainteresowani ściganiem tego typu przestępstw z uwagi na ich niską społeczną szkodliwość. Po zrobieniu obdukcji powinna Pani przystąpić do sporządzenia prywatnego aktu oskarżenia. Proszę pamiętać, że na jego złożenie ma Pani maksymalnie rok od daty popełnienia przestępstwa.

 13. Adam pisze:

  A jako co jest kwalifikowane ukruszenie zęba mlecznego? Dziecko wpadlo na mnie upadlo i uszkodzilo sobie ząb.

  • Małgorzata Fil pisze:

   Ukruszenie zęba może zostać zakwalifikowane jako spowodowanie lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Jeżeli jednak dziecko wpadło na Pana, nie ponosi Pan żadnej odpowiedzialności z uwagi na brak winy.

 14. Leo13 pisze:

  Witam. Jestem pokrzywdzonym i złożyłem do sądu pozew z prywatnego oskarżenia art 157 par. 2 . Sąd wyznaczył pierwsze spotkanie pojednawcze. Oskarżony się nie stawił i nie odebrał wezwania choć w innej sprawie karnej jest oskarżony przez prokuraturę ( jestem oskarżycielem posiłkowym) i na tą sprawę się stawił z obrońcą. Jakimi środkami prawnymi mogę doprowadzić oskarżonego na sprawę z powództwa cywilnego. Nadmieniam, że mam podejrzenie iż oskarżony unika konfrontacji w tej sprawie i unika odbioru wezwań grając na zwłokę. Czy są jakieś sankcje prawne w tej kwestii wobec oskarżonego. Czy w oskarżeniu prywatnym mogę złożyć wniosek o doprowadzenie oskarżonego na rozprawę ?

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam, postępowanie z prywatnego aktu oskarżenia toczy się według bardzo podobnych zasad co postępowanie z oskarżenia publicznego publicznego. Dlatego jak najbardziej może Pan wnieść, by Sąd nakazał zatrzymanie i doprowadzenie oskarżonego na rozprawę.

Leave a Reply