Przestępstwo zniewagi z art. 216 k.k.

Przestępstwo zniewagi zostało ujęte w art 216 k.k. Podobnie, jak w przypadku przestępstwa zniesławienia (art. 212 k.k.) ustawodawca przewidział dla typy znieważenia:

 • typ podstawowy – art 216 § 1 k.k.

 • typ kwalifikowany – art. 216 § 2 k.k. (dokonany za pośrednictwem środków masowego komunikowania np. internet, radio, telewizja).

Zgodnie z art. 216 § 1 k.k. za przestępstwo zniewagi odpowiada ten „kto znieważa inną osobę w jej obecności albo chociażby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do tej osoby dotarła”.

W związku z powyższym znieważenie może być dokonane:

 • bezpośrednio – w obecności osoby znieważanej;

 • publicznie – pod nieobecność osoby znieważanej ;

 • pośrednio – niepublicznie i pod nieobecność osoby znieważonej lecz z zamiarem, aby zniewaga do tej osoby dotarła (np. wysłanie do pokrzywdzonego obraźliwego listu, poproszenie, aby adresat znieważającej treści przekazał ją pokrzywdzonemu). Dodać przy tym trzeba, że brak zamiaru i woli sprawcy, aby zniewaga dotarła do pokrzywdzonego wyklucza odpowiedzialność karną.

Istota zniewagi sprowadza się do zachowania, które z punktu widzenia obowiązujących wzorców kulturowych i społecznych, wyraża pogardę dla drugiej osoby, uwłacza jej czci. Należy podkreślić, że o uznaniu danego zachowania za zniewagę decydują ogólnoprzyjęte normy zwyczajowe, a nie subiektywne przekonanie osoby rzekomo znieważonej, stąd też nie każde zachowanie, nawet gdy będzie ono niekulturalne czy budzące dezaprobatę niektórych osób, będzie mogło być uznane za zniewagę. Przykładowo nie będzie poczytane w kategorii zniewagi kierowanie obelżywych okrzyków pod adresem drużyny przeciwnej w trakcie meczu sportowego, czy wznoszenie obraźliwych haseł w trakcie demonstracji, gdyż zachowania te są zwyczajowo przyjęte.

Z uwagi na fakt, że do znamion przestępstwa zniewagi nie należy subiektywne poczucie poniżenia u pokrzywdzonego, ani zrozumienie przez niego znaczenia znieważającego zachowania, pokrzywdzonym tym przestępstwem może być także dziecko, osoba upośledzona umysłowo czy obcokrajowiec, który nie rozumie obelżywych wypowiedzi.

Jakkolwiek w praktyce, subiektywne odczucie znieważonego ma istotne znaczenie bowiem przesądza o tym, czy pokrzywdzony zdecyduje się na wniesienie prywatnego aktu oskarżenia.

Zniewaga może przybrać różnoraką postać, może być dokonana m.in. poprzez:

 • wypowiedź ustną (np. X mówi do Y jesteś bałwanem, nieukiem)

 • wypowiedź pisemną (np. X pisze do Y sms o treści ty idioto),

 • gest (np. pokazanie języka, pokazanie środkowego palca);

 • rysunek (np. karykatura);

 • określoną czynność, np. spoliczkowanie.

W doktrynie prawa karnego przyjmuje się, że za znieważenie może być również uznane molestowanie seksualne. Wyrażać będzie się ono wówczas w takich zachowaniach jak nieprzyzwoite propozycje, znaki, gesty, które są przejawem pogardy dla ofiary.

Zniewaga może być dokonana wyłącznie przez działanie. Nie będzie zatem uznane za znieważenie nieokazanie szacunku, np. ignorowanie drugiej osoby, czy też brak reakcji na powitanie.

Za znieważenie zwykłe (art. 216 § 1 k.k.) grozi kara grzywny lub ograniczenia wolności, natomiast za znieważenie kwalifikowane dokonane za pomocą środków masowego komunikowania (art. 216 § 2 k.k.) także kara do roku pozbawienia wolności.

Na koniec warto dodać, iż na podstawie art. 216 § 3 k.k. Sąd może (lecz nie musi) odstąpić od ukarania sprawcy zniewagi jeśli:

 • zniewaga była reakcją na wyzywające się zachowanie pokrzywdzonego tzw. prowokacja (prowokacyjne gesty, zaczepki słowne, głośne słuchanie muzyki) lub,

 • pokrzywdzony odpowiedział za zniewagę naruszeniem nietykalności osobistej sprawcy lub zniewagą wzajemną tzw. retorsja

– pod warunkiem, że pomiędzy prowokacją a zniewagą, lub zniewagą i retorsją zachodzi pewna współmierność.

Chcąc, aby sprawca popełnionego na Twoją szkodę przestępstwa zniewagi poniósł odpowiedzialność karną za swój czyn musisz sporządzić i złożyć do Sądu prywatny akt oskarżenia, lub – w trybie art. 488 § 1 k.p.k. – ustną bądź pisemną skargę, na Komisariacie Policji.

Wskazane czynności musisz podjąć przed upływem roku od czasu, gdy dowiedziałeś się o osobie sprawcy przestępstwa. Bez względu jednak na ten termin, karalność przestępstwa prywatnoskargowego ustaje z upływem 3 lat od jego popełnienia.

 

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

24 odpowiedzi na Przestępstwo zniewagi z art. 216 k.k.

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

 2. Katarzyna pisze:

  Witam. Bardzo interesujący artykuł. Jednakże jak ma się sytuacja, jeśli został wniesiony prywatny akt oskarżenia wobec adwokata, któremu zarzuca się popełnienie czynu z art. 216 k.k. Prywatny akt oskarżenia został doręczony adwokatowi.
  Czy wobec powyższego Sąd powinien umorzyć postępowanie jeśli tak, to z jakiego powodu?
  Pozdrawiam,
  Katarzyna

  • Ewelina Tocka pisze:

   Witam,
   w takim wypadku Sąd umorzy postępowanie. Podstawą będzie art. 17 § 1 pkt 8 k.p.k. zgodnie z którym postępowanie umarza się, jeśli sprawca nie podlega orzecznictwu polskich sądów karnych.Taki stan rzeczy wynika bezpośrednio z art. 8 ust. 2 Ustawy prawo o adwokaturze w myśl którego, nadużycie przez adwokata wolności słowa i pisma, stanowiącą ścinaną z oskarżenia prywatnego zniewagę lub zniesławienie strony, jej pełnomocnika lub obrońcy, kuratora, świadka, biegłego lub tłumacza podlega ściganiu wyłącznie na drodze dyscyplinarnej. Oznacza to, że adwokat nie ponosi odpowiedzialności karnej za zniesławienie czy zniewagę, a wyłącznie odpowiedzialność dyscyplinarną przed organami Adwokatury. Chcąc zatem, aby adwokat poniósł odpowiedzialność za zniesławienie lub zniewagę, należy złożyć na niego skargę w Okręgowej Radzie Adwokackiej do której dany adwokat należy. Złożenie skargi spowoduje podjęcie w stosunku do adwokata postępowania dyscyplinarnego.

 3. Smerfetka pisze:

  Chciałabym się poradzić odnośnie sprawy, która mi się przytrafiła.
  Sprzedałam towar na allegro. Kupująca nie zapłaciła. Wystawiłam jej kom neg. Zaczęłam dostawać od niej obraźliwe i wulgarne mejle oraz zaczęła mnie straszyć. Np ” hahaha ty popierdolona dziwko !!!!!!, za tepa jesteś , boze jak ja cie kiedyś spotkam to cie ……ogarnij się stara rospo, ty szmato myślisz ze jak zgłosisz mnie do allegro to co hahhahahaha zrobia mi cos ty syfie jebany dziś cie wysukam i jak cie znajde to już ty wiesz ty smrodziucho!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!kiblu”
  Konto na allegro zapewne jest fałszywe, zero komentarzy – tylko ode mnie. Telefon podany – nie istnieje. Pisałam do allegro, do wp i nic nie mogą zrobić.
  Ponoć tylko policja może ustalić kto wysyłał wiadomości i wtedy mogę założyć sprawę. Chcę założyć tej osobie sprawę sądową, ponieważ nie godzę się na takie poniżanie, zastraszanie i wulgarne obrażanie. Co mogę zrobić, na jaki art się powołać?
  Napisała jeszcze, że będzie co chwilę zmieniać konto na allegro po to by licytować moje rzeczy i nie zapłaci nigdy.
  Z góry dziękuję za pomoc.

  • Ewelina Tocka pisze:

   Witam,
   chcąc pociągnąć do odpowiedzialności karnej autora znieważających Panią treści, powinna Pani zgłosić ustną lub pisemną skargę w komisariacie Policji, podstawą będzie art. 216 k.k. dotyczący przestępstwa zniewagi. Należy wskazać, że procedura ustalania tożsamości anonimowego sprawcy przestępstwa jest długotrwała i złożona. Po złożeniu przez Panią skargi, Policja powinna zabezpieczyć materiał dowodowy, tj. otrzymane przez Panią maile, a następnie ustalić adres IP komputera z którego maile były wysyłane ( udostępnienie adresu IP wymaga zwolnienia administratora strony z tajemnicy telekomunikacyjnej, co następuje w drodze postanowienia wydanego przez Sąd). Na podstawie adresu IP ustala się dane właściwych operatorów dostawcy usług internetowych.Posiadając dane dostawcy usług internetowych Policja może zwrócić się do konkretnego dostawcy usług o podanie danych osobowych usługobiorcy (tutaj też konieczne jest postanowienie o zwolnieniu z tajemnicy telekomunikacyjnej). Podsumowując, chcąc skutecznie zainicjować postępowanie karne przeciwko osobie, która Panią znieważyła, musi Pani zwrócić się o pomoc do Policji, która przeprowadzi wszystkie niezbędne czynności zmierzające do ustalenia personaliów sprawcy.

 4. Poszkodowana pisze:

  Mój mąż znieważył słowem osobę, która sprzedała mu dość „zdewastowany” samochód (mocno ukryte wady). Zażądaliśmy zwrotu pieniędzy i odebranie samochodu. Informacja poszła sms, ponieważ nie odbierano od nas telefonu. Po dwóch dniach ten pan zadzwonił i wyśmiał nas, wtedy męża poniosło. Nazwał go oszustem i dodatkowo słowem obelżywym. Wnieśliśmy do sądu pozew przeciwko tej osobie, a on w zamian za to założył mężowi sprawę za znieważenie. Generalnie jedna sprawa wynika z drugiej. Czy sąd może wziąć pod uwagę tę pewnego rodzaju zależność?
  Dodam, że są w pierwszej instancji (postępowanie uproszczone – zaoczne) wydał wyrok nakazujący odbiór samochodu i zwrot pieniędzy. Po odwołaniu się pozwanego sprawa jest w toku.
  Z góry dziękuję za odpowiedź.

  • Ewelina Tocka pisze:

   Witam,
   Pani mąż może powołać się przed Sądem na fakt, iż znieważył oskarżyciela na skutek jego słownej prowokacji. W takim wypadku Sąd będzie mógł odstąpić od wymierzenia kary wobec Pani męża. Należałoby jednak tą okoliczność udowodnić przedstawiając sms-y, ewentualnie rozmowę-jeśli była nagrana.

 5. Piotr pisze:

  Witam
  A ja chciałbym się dołączyć i zadać pytanie. A co jeśli zostałem oskarżony o znieważenie tylko sprawca nie podał prawdziwych okoliczności zdarzenia jak i kłamie odnośnie wypowiedzianych słów. Ja mam świadka, który potwierdza moją wersję a osoba która mnie pozwała dopuszczając się wykroczenia drogowego swoją koleżankę której dziecko wtargnęło przed mój samochód. Koleżanka chciała zabrać koleżankę z dzieckiem ale problem w tym, że musiała przejść przez ulicę a ja byłem w trakcie omijania samochodu powódki. Matka została na chodniku a dziecko ruszyło pod koła mało nie zostało przejechane. Po zwróceniu uwagi matka przeprosiła. a my pojechaliśmy dalej. Po 3 tygodniach dostałem wezwanie na rozprawę pojednawczą. Sytuacja wręcz jak z matrixa ale muszę sie bronić bo na 18.10 16r mam termin rozprawy. Dodam, że kierująca po zapytaniu czy jest świadoma co by się przed chwilą stało kazała nam spieprzać i jechać sobie wiec mój komentarz ” zachowuje się Pani jak krowa na łące. A w pozwie same przerywniki. W dodatku jechałem z żoną i 2 lenią córeczką. W pozwie pozywająca zeznała iż ona sie zatrzymała a ja ją zacząłem wyzywać. Nie wspomniała o sytuacji poprzedzającej i o tym że miejscem zatrzymania był przystanek a manewru nie poprzedziły żadne sygnały kierunki, awarie itp. Toczy się postępowanie w KPP ponieważ złożyłem zawiadomienie popełnienia wykroczenia drogowego.

  • Ewelina Tocka pisze:

   Witam,
   w takiej sytuacji powinien Pan wnieść przed Sądem o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań Pana świadka, na okoliczność ustalenia przebiegu całego zdarzenia, w szczególności użytych przez Pana pod adresem oskarżycielki prywatnej słów. Pragnę przy tym zauważyć, że słowa które zostały przez Pana w rzeczywistości wypowiedziane mogą być także zakwalifikowane jako znieważenie, jednak z uwagi na fakt że zniewagę wywołało wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego, a ponadto pokrzywdzony odpowiedział zniewagą wzajemną, Sąd może odstąpić od wymierzenia kary. Nie wykluczone także, że Sąd uzna że Pana zachowanie cechuje się znikomą społeczną szkodliwością i umorzy postępowanie.

 6. Dominik pisze:

  Witam,

  Pieszy przebiegający na pasach przed moim samochodem, na dodatek na czerwonym dla niego świetle, pokazał mi środkowy palec. Użył wobec mnie obraźliwego gestu i to bez powodu. W samochodzie mam kamerę, która to wszystko nagrała. Co mogę zrobić by ukarać agresora? Policja ustali jego tożsamość? Ukaże go, czy muszę założyć sprawę sądową o odszkodowanie? Jakiej kwoty mogę żądać?

  dziękuję za pomoc.

  • Ewelina Tocka pisze:

   Witam,
   w opisanym przez Pana przypadku mamy do czynienia z przestępstwem zniewagi z art. 216 k.k. Jest to przestępstwo ścigane z oskarżenia prywatnego, w związku z czym chcąc aby jego sprawca poniósł odpowiedzialność karną za swój czyn, musi Pan jako pokrzywdzony zainicjować postępowanie karne. Aby wszcząć postępowanie w sprawie ma Pan zasadniczo dwie drogi. Pierwszą jest złożenie do Sądu prywatnego aktu oskarżenia, drugą złożenie ustnej bądź pisemnej skargi w komisariacie Policji. W pana przypadku lepszą drogą byłoby złożenie skargi,która ma mniej sformalizowaną formę aniżeli prywatny akt oskarżenia (który musi zawierać wskazanie osoby sprawcy). Skargę co do zasady można złożyć przeciwko sprawcy anonimowemu, wraz z wnioskiem o ustalenie przez Policję danych osobowych sprawcy i przeprowadzenie (zabezpieczenie odpowiednich dowodów). Warto jednak mieć na uwadze, że w Pana przypadku ustalenie personaliów sprawcy może być szczególnie utrudnione, z uwagi na fakt iż dysponuje Pan wyłącznie nagraniem. Jeśli chodzi o Pana ewentualne żądanie względem sprawcy może Pan wnosić o orzeczenie nawiązki. Nawiązkę orzeka się w wysokości do 100 000 zł, jednakże ustalenie jej wysokości zależy od okoliczności konkretnej sprawy oraz decyzji Sądu.

   • Dominik pisze:

    dziękuję za odpowiedź.
    Czy skargę mam zgłosić na dowolnym komisariacie?
    Czy o orzeczenie nawiązki wnosi policja, po złożeniu przeze mnie skargi, czy też ja muszę złożyć sprawę do sądu po ustaleniu danych personalnych przez policję?

 7. Ela pisze:

  Witam.Jechałam autokarem za granice wsiadł Pan po alkoholu.Poszłam do kierowcy po informowac go o tym fakcie.Ten Pan zaczął mnie wyzywać i agresywnie sie zachowywać.Została wezwana policja.Czy moge sie ubiegać o zadośćuczynienie?

  • Ewelina Tocka pisze:

   Witam,
   jeśli została Pani znieważona może Pani złożyć prywatny akt oskarżenia do Sądu o przestępstwo z art. 216 k.k. Musi Pani jednak pamiętać że niezbędne jest do tego wskazanie danych oskarżonego oraz dowodów na poparcie aktu oskarżenia. Jeśli nie zna Pani danych sprawcy (co w opisanej przez Pani sytuacji jest prawdopodobne) może Pani złożyć ustną skargę na Policji, która w ramach czynności dowodowych powinna pomóc w ustaleniu danych sprawcy. Zgodnie z Kodeksem karnym pokrzywdzony może domagać się nawiązki tylko w przypadku zniewagi w typie kwalifikowanym (za pomocą środków masowego komunikowania), może Pani jednak dochodzić zadośćuczynienia na drodze cywilnej.

 8. Opolanka pisze:

  Witam.Od dłuzszego czasu mam zatarg z pewną panią.Były bardzo obrazliwe sms-y słowa najgorsze jakimi mozna obrazic kobiete.Faktem jest ze w złosci tez wysłałam pare sms-ów obrazajac ja.Do lipca wysyłała je z róznych numerów kupując karte starową.Od kiedy trzeba kazdy numer zarejstrowac sms-y sie skonczyły.Było ostatnio ze zastrzezonego numeru kilka nagran na poczte głosowa od tej pani ale ostatnio ta pani zadzwoniła do mojej szefowej i oczerniła mnie wywlekajac prywatne sprawy(w 90% kłamała)nic nie wiazące się z pracą.Omijając te sms-y chodzi mi o oczernianie mnie przed szefowa co z ta sprawą moge zrobic.

  • Ewelina Tocka pisze:

   Witam,
   jeśli chodzi o kwestię obraźliwych sms-ów w grę wchodzi przestępstwo z art. 216 par. 1 k.k. tj. znieważenie, przy czym w opisanej przez Pani sytuacji można przyjąć, że doszło do zniewagi wzajemnej, co w praktyce może skutkować odstąpieniem od wymierzenia sprawcy kary. Jeśli chodzi o drugi z czynów, tj. wyrażanie niepochlebnych opinii na Pani temat w obecności Pani pracodawcy, to takie zachowanie kwalifikuje się jako przestępstwo zniesławienia z art. 212 par. 1 k.k. W takiej sytuacji, może Pani złożyć ustną skargę na Policji bądź prywatny akt oskarżenia bezpośrednio do Sądu Rejonowego, w okręgu którego doszło do popełnienia przestępstwa zniesławienia. Prywatny akt oskarżenia może ograniczać się tylko do oznaczenia oskarżonego (imienia,nazwiska, miejsca zamieszkania) zarzucanego mu czynu ( w tym wypadku będzie to przestępstwo zniesławienia z art. 212 par. 1 k.k.) oraz wskazania dowodów na których opiera się oskarżenie (np. zeznania świadka). Prywatny akt oskarżenia podlega opłacie w kwocie 300 zł (potwierdzenie dokonania opłaty należy dołączyć do prywatnego aktu oskarżenia).

 9. Koszałek Opałek pisze:

  Czy zniewagą jest ogólne określenie „Janusze Internetu”, bez wskazania konkretnej osoby oraz danych pozwalających na zidentyfikowanie jej jako osoby obrażanej? Czasami spotykam się z komentarzami właśnie tego typu. Czy takie działanie wyczerpuje znamiona wskazane w KK?
  Czy jednak zniewaga w internecie musi być wyartykułowana w kierunku określonej osoby z imienia i nazwiska? Proszę o odpowiedź.

 10. Barbara Dlu pisze:

  Zostałam bardzo bardzo wulgarnie obrażona w prywatnej wiadomości messenger przez córkę mojego znajomego,z którym od czasu do czasu piszemy koleżeńskie dialogi. Niestety nie mam tych wiadomości,bo po otrzymaniu od jego córki steku obelg odruchowo usunęłam całą rozmowę, Jestem zdecydowana wnieść skargę na Policję za sromotną zniewagę , czy wystarczy wiadomość od tej dziewczyny? Dodam że słowa najokrutniejszei obrzydliwe jakie nawet przez myśl mi nigdy nie przeszły. I na dodatek nie ma podstaw do obrażania mnie.v

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam, z Pani wpisu zrozumiałem, że zachowała Pani obraźliwą wobec Pani wiadomość napisaną przez córkę Pani znajomego. Jeśli tak, to właściwa drogą dochodzenia swoich praw jest nie skarga na Policję, tylko skierowanie do Sądu prywatnego aktu oskarżenia o popełnione na Pani szkodę przestępstwo znieważenia z art.216 par. 1 k.k. Rzecz w tym, że przestępstwo zniewagi jest ścigane z oskarżenia prywatnego, a więc to osoba pokrzywdzona przestępstwem musi wszcząć postępowanie karne poprzez złożenie aktu oskarżenia do Sądu. Skarga na Policję jest uzasadniona tylko wówczas, gdy pokrzywdzony nie dysponuje informacjami lub dowodami wystarczającymi do złożenia aktu oskarżenia, np. nie zna danych osobowych sprawcy przestępstwa, albo nie dysponuje już obraźliwym wpisem w internecie, stąd zachodzi konieczność zwrócenia się do Policji o zabezpieczenie dowodów.

 11. Krzysztof pisze:

  Witam, miałem taką sytuację w pracy, w pierwszych miesiącach pracy jeden z pracowników w mojej grupie zaczął buntować i wypuszczać kolegów na mnie , koledzy naopowiadali przełożonemu bzdury na mnie , ale jak się sprawa wydała i doszło do konfrontacji wszystko odwołali i przeprosili w obecności przełożonego stwierdzając , że zostali podpuszczeni. Spokój panował kilka miesięcy , ten sam koleś zaczął mnie ustawiać przeciwko przełożonemu niestety z marnym skutkiem ponieważ przełożony został poinformowany o tym i od tego czasu zaczęła się wojna . W śród załogi publicznie podczas mojej nieobecności zaczął mnie wyzywać od skurw… pierd… i wiele innych ciężkich wyzwisk, nie szczędzi mi ośmieszeń itp. Oczywiście zgłosiłem to przełożonemu , była rozmowa i spokój może 1 tydzień. O wszystkim mi powiedział i potwierdził przed przełożonym kolega z grupy. Nie wiem czy mam podstawę założyć sprawę, Chce dodać , że nigdy temu człowiekowi nic nie uczyniłem co by było podstawą do takiego mnie traktowania od samego początku. Z opinii pracowników wiem , że on jest taki chamski i nie cieszy się dobrą opinią. Jak go ostrzegłem , że założę mu sprawę to mnie wyśmiał a teraz chodzi i się wyśmiewa , że będzie musiał wziąć kredyt na kaucję. Co mam zrobić w takiej sytuacji?

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam, najpierw co do kredytu na opłacenie wpisu sądowego, to nie będzie potrzebny, gdyż wpis ten – od prywatnego aktu oskarżenia wynosi 300 zł, niezależnie od rodzaju przestępstwa. Zatem pewność opisanej przez Pana osoby co do tego, że nie będzie pana stać na wszczęcie sprawy z oskarżenia prywatnego jest oparta na błędnych założeniach i zwykłej niewiedzy z zakresu prawa karnego.

   opisane przez pana zachowania pracownika wypełniają znamiona przestępstwa zniesławienia (pomawiania) i znieważania (słowami wulgarnymi), ma Pan zatem podstawy do złożenia przeciwko niemu prywatnego aktu oskarżenia o te przestępstwa. Przed podjęciem jednak decyzji o wszczęciu postępowania karnego przeciwko temu pracownikowi musi Pan rozważyć, czy uda się Panu te zachowania udowodnić, np. czy inni pracownicy wskazani przez Pana w charakterze świadków potwierdzą te zachowania w trakcie zeznań w Sądzie. Innym sposobem zdobycia dowodów na przestępstwa popełniane przez tego pracownika może być nagranie jego wyzwisk wobec Pana.

 12. Anulka pisze:

  Witam,
  moja była znajoma wrzuciła na facebooka filmy, które mają uderzać we mnie, jako w osobę. Widać na tych filmach mój wizerunek i przedstawiony on został w bardzo niekorzystnym świetle. Czy mogę zgłosić ten stan rzeczy na Policję, powołując się na opisany artykuł?

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam, przypominam, ze przestępstwo zniesławienia jest ścigane z oskarżenia prywatnego. Z tego powodu to Pani, a nie Policja może złożyć do Sądu prywatny akt oskarżenia. Rola Policji w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego ogranicza się do czynności dowodowych, np. ustalenia danych osobowych sprawcy przestępstwa (gdy są one nieznane osobie pokrzywdzonej) czy zabezpieczenia dowodów. Jeśli zatem w Pani ocenie została Pani zniesławiona filmem umieszczonym na facebooku przez znaną Pani osobę, to powinna Pani po prostu złożyć prywatny akt oskarżenia do Sądu.

Leave a Reply