Rola Policji w postępowaniu prywatnoskargowym

Specyfiką postępowania prywatnoskargowego jest to, że przy tego typu sprawach nie prowadzi się postępowania przygotowawczego. Stanowi to logiczne następstwo reguły, zgodnie z którą obowiązek uzyskania i wskazania Sądowi dowodów na poparcie oskarżenia spoczywa na pokrzywdzonym, który powinien to uczynić już w momencie wnoszenia do Sądu prywatnego aktu oskarżenia.

Nie oznacza to jednak, że pokrzywdzony przestępstwem ściganym z oskarżenia prywatnego jest „pozostawiony samemu sobie” i nie może liczyć na pomoc organów ścigania w dążeniu do postawienia sprawcy przestępstwa przed wymiar sprawiedliwości oraz jego osądzenia .

Możliwość udziału Policji w postępowaniu toczącym się z oskarżenia prywatnego przewiduje art. 488 k.p.k. Na gruncie tego artykułu można rozróżnić dwie sytuacje, w których Policja będzie czynnie uczestniczyć w postępowaniu prywatnoskargowym:

 • na żądanie pokrzywdzonego – przyjmuje ustną lub pisemną skargę, którą przesyła do Sądu, a w razie potrzeba zabezpiecza także dowody – dodać w tym miejscu należy, że żądanie pokrzywdzonego nie ma charakteru wiążącego, co oznacza, że Policja może odmówić dokonania określonych czynności dowodowych, jeśli uzna je za zbędne, ponadto odpowiednie czynności Policja może dokonać w własnej inicjatywy, nie czekając na decyzję pokrzywdzonego – (art. 488 § 1 k.p.k.);

 • na polecenie Sądu – dokonuje określonych przez Sąd czynności dowodowych i przekazuje wyniki tych czynności do Sądu (art. 488 § 2 k.p.k.).

W praktyce oznacza to, że Policja może w szczególności:

 • przyjąć ustną skargę od pokrzywdzonego, a następnie zaprotokołować ją i wysłać właściwemu Sądowi;

 • skierować pisemną skargę pokrzywdzonego do właściwego Sądu;

 • ustalić nazwisko wskazanego przez pokrzywdzonego sprawcy;

 • ustalić nazwiska świadków;

 • przesłuchać świadków;

 • dokonać oględzin rzeczy;

 • zabezpieczyć dowód (np. komputer);

Podkreślić należy, że z uwagi na fakt, że do czynności dowodowych dokonywanych przez Policję na zlecenie Sądu stosuje się odpowiednio przepisy o tzw. dochodzeniu w niezbędnym zakresie, dopuszczalne będzie dokonywanie tylko tych czynności, które mają na celu zabezpieczenie śladów i dowodów przestępstwa przed ich utratą lub zniekształceniem, niedopuszczalne będzie natomiast podejmowanie czynności zmierzających do ujawnienia nowych dowodów.

 

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na Rola Policji w postępowaniu prywatnoskargowym

 1. Ewelina Tocka pisze:

  Drodzy Czytelnicy,
  zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu.
  Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.
  Pozdrawiam,
  aplikant adwokacki Ewelina Tocka

Leave a Reply