Archiwum kategorii: artykuły

Dowody w postępowaniu prywatnoskargowym

Doświadczenie zawodowe wskazuje, iż pokrzywdzeni w sprawach wszczętych z prywatnego aktu oskarżenia, mają problemy z udowodnieniem swoich twierdzeń, czyli pozyskiwaniem dowodów np. na to że zostali znieważeni, czy naruszona została ich nietykalność cielesna. W ramach wstępu należy wskazać jakie dowody … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Otagowano , | Jeden komentarz

Kiedy Sąd może oddalić wniosek dowodowy?

Jak była już mowa w artykule: Jak zgłosić dowód w postępowaniu prywatnoskargowym?, zasadą jest, iż w postępowaniach z oskarżenia prywatnego inicjatywa dowodowa spoczywa na pokrzywdzonym, który przejmuje w procesie rolę prokuratora. Odstępstwa od tej reguły dotyczą spraw o przestępstwo zniesławienia … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Otagowano , | 3 komentarze

Obowiązki oskarżyciela prywatnego w postępowaniu karnym

W artykule: Oskarżyciel prywatny i jego prawa w postępowaniu karnym, zostały omówione uprawienia pokrzywdzonego w toku postępowania prywatnoskargowego. Celem niniejszego artykułu jest natomiast wskazanie podstawowych obowiązków oskarżyciela prywatnego. Katalog obowiązków oskarżyciela prywatnego jest stosunkowo wąski. Podstawowym obowiązkiem oskarżyciela prywatnego jest … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Otagowano , | Jeden komentarz

Jak i gdzie uzyskać wgląd w akta sprawy?

Specyfiką spraw z oskarżenia prywatnego jest to, że co do zasady nie występuje w nich prokurator (więcej na ten temat w artykule: Udział prokuratora w sprawach z oskarżenia prywatnego), a obowiązek „poprowadzenia” całej sprawy spoczywa na samym pokrzywdzonym, który musi … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Otagowano , , | 5 komentarzy

Odpowiedź na prywatny akt oskarżenia

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie kwestii istotnych z punktu widzenia oskarżonego, tj. złożenia odpowiedzi na prywatny akt oskarżenia. Zgodnie z obowiązującą procedurą karną, oskarżonemu przysługuje szereg uprawnień służących do obrony jego praw w toku procesu. Jedynym z nich jest prawo … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Otagowano , , | 5 komentarzy

Jak przesłuchiwać świadka w sprawach z oskarżenia prywatnego?

Celem niniejszego artykułu jest opisanie przebiegu przesłuchania świadka. Zdobyte doświadczenie zawodowe pokazuje, że strony postępowania mają bardzo często problem z przesłuchaniem świadka, a dokładniej z zadawaniem pytań. Na wstępie należy wyjaśnić jak w ogóle dochodzi do przesłuchania świadka. Sąd na … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Otagowano , , | Jeden komentarz

Inicjatywa dowodowa w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki inicjatywy dowodowej w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania karnego z 1 lipca 2015r. Jak była już mowa w artykule: Jak zgłosić dowód w postępowaniu prywatnoskargowym?, inicjatywa dowodowa w sprawach z oskarżenia prywatnego co do zasady … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Otagowano , , | Jeden komentarz

Pokrzywdzony przestępstwem spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu z art. 157 § k.k., jako osoba najbliższa dla sprawcy

W ramach wprowadzenia do tematyki niniejszego artykułu, należy zauważyć, iż wyróżnienie statusu „osoby najbliższej” na gruncie prawa karnego wynika z potrzeby uwzględnienia specyfiki relacji pomiędzy osobami najbliższymi w karnoprawnej interwencji państwa. Często bowiem istniejące pomiędzy stronami postępowania relacje mają wpływ … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Jeden komentarz

Czy jako oskarżony możesz domagać się umorzenia postępowania prywatnoskargowego z powodu znikomej społecznej szkodliwości czynu?

W niniejszym artykule zostanie przedstawiona instytucja umorzenia postępowania prywatnoskargowego z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość czynu, z punktu widzenia oskarżonego. Jak zostało już wskazane w artykule: Umorzenie postępowania z powodu znikomej społecznej szkodliwości czynu w sprawie o przestępstwo zniesławienia lub … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Otagowano , , , , , | Jeden komentarz

Umorzenie postępowania prywatnoskargowego z powodu przedawnienia karalności przestępstwa

Jak zostało już wskazane artykule: Umorzenie postępowania prywatnoskargowego mogą pojawić się takie sytuacje, gdy po wpłynięciu do Sądu prywatnego aktu oskarżenia, postępowanie w sprawie zostanie umorzone, tj. zostanie zakończone bez merytorycznego rozpoznania, przy czym sprawca przestępstwa nie poniesie żadnych konsekwencji … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Otagowano , | Jeden komentarz