Inicjatywa dowodowa w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki inicjatywy dowodowej w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania karnego z 1 lipca 2015r.

Jak była już mowa w artykule: Jak zgłosić dowód w postępowaniu prywatnoskargowym?, inicjatywa dowodowa w sprawach z oskarżenia prywatnego co do zasady leży po stronie pokrzywdzonego, który przejmując w procesie rolę analogiczną do roli prokuratora w sprawach publicznoskargowych, musi udowodnić winę oskarżonego.

W obowiązującym do 1 lipca 2015 roku stanie prawnym, oskarżyciel prywatny mógł w tym zakresie liczyć na pewną pomoc ze strony Sądu, gdyż zgodnie z pierwotnym brzmieniem art. 167 art. dowody przeprowadzało się na wniosek stron, podmiotu określonego w art. 416 k.p.k. lub z urzędu.

W poprzednim stanie prawnym Sąd miał zatem możliwość zarządzić przeprowadzenie określonego dowodu – niezależnie od stanowiska stron procesu, gdy tylko uznał, że dowód taki może mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Takie uprawnienie Sądu miało znaczenie szczególnie w sytuacjach, gdy strony postępowania przyjmowały postawę bierną i nie występowały z żadnymi wnioskami dowodowymi. W takiej sytuacji bowiem, Sąd mógł samodzielnie ustalać stan faktyczny sprawy powołując stosowne dowody.

W związku z nowelizacją Kodeksu postępowania karnego, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2015 roku, nastąpiły istotne zmiany w zakresie przeprowadzania dowodów.

Obecnie, w myśl znowelizowanego przepisu art. 167 kp.k. W postępowaniu przed Sądem, które zostało wszczęte z inicjatywy strony, dowody przeprowadzana są przez strony po ich dopuszczeniu przez przewodniczącego lub Sąd. W razie niestawiennictwa strony, na której wniosek dowód został dopuszczony, a także w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, dowód przeprowadza Sąd w granicach tezy dowodowej. W wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, Sąd może dopuścić i przeprowadzić dowód z urzędu.

Jak wynika z powyższego, obecnie wnioskowanie o przeprowadzenie dowodu leży wyłącznie w gestii stron procesu, zaś Sąd może dopuścić dowód z urzędu tylko w wyjątkowych, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami wypadkach.

Zauważyć należy, ze ustawa karna nie wskazuje wprost o jakie szczególne sytuacje chodzi, w tym zakresie – z racji na niedługi okres obowiązywania tego przepisu- nie obowiązuje także utrwalony pogląd doktryny czy orzecznictwa. Można jednak podejrzewać, że dopuszczanie i przeprowadzanie dowodu z urzędu będzie uzasadnione np. wówczas gdy czynności procesowe oskarżonego, nie korzystającego z pomocy profesjonalnego obrońcy będą na tyle nieudolne, że nie będzie on potrafił wykazać skutecznie jakiegokolwiek dowodu przemawiającego na jego korzyść.

Działając w sprawie jako oskarżyciel prywatny bądź oskarżony musisz mieć zatem na uwadze fakt, iż obecnie wszelka inicjatywa dowodowa leży wyłącznie po Twojej stronie i tylko od Twojej aktywności procesowej zależy, czy rozstrzygnięcie Sądu będzie dla Ciebie korzystne. Dlatego też powinieneś na każdym etapie postępowania gromadzić i przedstawiać wszelkie dowody zgodne z Twoim stanowiskiem procesowym.

 

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na Inicjatywa dowodowa w świetle nowelizacji kodeksu postępowania karnego

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Leave a Reply