Jak przesłuchiwać świadka w sprawach z oskarżenia prywatnego?

Celem niniejszego artykułu jest opisanie przebiegu przesłuchania świadka. Zdobyte doświadczenie zawodowe pokazuje, że strony postępowania mają bardzo często problem z przesłuchaniem świadka, a dokładniej z zadawaniem pytań.

Na wstępie należy wyjaśnić jak w ogóle dochodzi do przesłuchania świadka.

Sąd na wniosek którejkolwiek ze stron dopuszcza dowód w postaci przesłuchania w charakterze świadka Jana Kowalskiego. Następnie Jan Kowalski dostaje wezwanie do stawienia się w charakterze świadka w Sądzie na konkretną datę oraz godzinę.

Kiedy dochodzi do rozprawy Sąd wzywa wszystkich na salę sądową w celu sprawdzenia obecności, w tym wezwanego świadka. Potem Sąd usuwa świadka z sali rozpraw, następnie przeprowadza czynności procesowe wyłącznie w obecności stron i po rozpoczęciu postępowania dowodowego wzywa świadka ponownie na salę rozpraw celem jego przesłuchania.

Przesłuchanie świadka rozpoczyna się od odebrania od niego następujących danych:

 • imienia i nazwiska,

 • wieku,

 • wykształcenia,

 • stosunku do stron postępowania (chodzi o ustalenie ewentualnego pokrewieństwa lub pozostawania we wspólnym pożyciu)

Po ustaleniu powyższych danych, Sąd pyta czy świadek był wcześniej karany za składanie fałszywych zeznań oraz poucza go o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań lub zatajanie prawdy, stanowiących przestępstwo z art. 233 § 1 k.k., a następnie pyta, czy świadek zrozumiał treść pouczeń.

Sąd po odebraniu tych danych pyta się stron procesu czy żądają odebrania przyrzeczenia od świadka. Przyrzeczenie ma celu nadanie rangi zeznaniom świadka. Zgodnie z art. 188 § 1 k.p.k. treść przyrzeczenia jest następująca:Świadomy znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem przyrzekam uroczyście, że będę mówił szczerą prawdę, niczego nie ukrywając z tego, co mi jest wiadome.

Jeżeli żadna ze stron nie chce odebrać od świadka przyrzeczenia, wówczas Sąd nie przeprowadza takiej czynności. Natomiast jeżeli któraś ze stron ma podstawy wątpić w szczerość zeznań świadka może poprosić o odebranie przyrzeczenia. Jeżeli do tego dojdzie, wówczas wszyscy obecni na sali sądowej oprócz Sądu wstają i świadek powtarza za Sądem treść przyrzeczenia. Po wszystkich tych czynnościach następuje przesłuchanie świadka. W pierwszej kolejności pytania zadaje oskarżyciel, a następnie oskarżony.

Jeżeli chodzi o sam sposób przesłuchiwania świadka, to należy zadawać pytania dotyczące:

 • czy świadek w ogóle posiada wiedzę na temat rozpatrywanej przez Sąd sprawy;

 • jeżeli posiada jakąkolwiek wiedzę, to skąd ją powziął;

 • czy był naocznym świadkiem zdarzenia czy słyszał o okolicznościach sprawy od kogoś innego;

Podkreślenia wymaga okoliczność, iż nie można zadawać świadkowi pytań, które:

 • są nieistotne dla rozstrzygnięcia sprawy;

 • sugerują odpowiedź świadkowi;

 • prowadzą do subiektywnego spostrzegania przez świadka pewnych okoliczności.

W praktyce istnieje wiele metod przesłuchania świadka. Z mojego doświadczenia zawodowego wynika, iż najlepszą metodą, pozwalającą na uzyskanie od świadka jak najwięcej istotnych informacji dotyczących zdarzenia, jest metoda zadawania pytań od ogólnych, dotyczących samego związku świadka z daną sytuacją, do bardziej szczegółowych. Taki sposób przeprowadzania przesłuchania umożliwia uzyskanie pełnego a zarazem chronologicznego obrazu przebiegu zdarzenia. Świadek ma bowiem początkowo możliwość swobodnej wypowiedzi, może oswoić się z atmosferą sali sądowej i zanim dojdzie do pytań szczegółowych może – bez niepotrzebnej presji i stresu – uporządkować sobie przebieg zdarzenia.

 

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na Jak przesłuchiwać świadka w sprawach z oskarżenia prywatnego?

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Leave a Reply