Pokrzywdzony przestępstwem spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu z art. 157 § k.k., jako osoba najbliższa dla sprawcy

W ramach wprowadzenia do tematyki niniejszego artykułu, należy zauważyć, iż wyróżnienie statusu „osoby najbliższej” na gruncie prawa karnego wynika z potrzeby uwzględnienia specyfiki relacji pomiędzy osobami najbliższymi w karnoprawnej interwencji państwa. Często bowiem istniejące pomiędzy stronami postępowania relacje mają wpływ na jakość i skuteczność prowadzonego procesu.

Katalog osób, które na gruncie Kodeksu karnego uznawane są za osoby najbliższe, jest dość obszerny. Zgodnie bowiem z art. 115 § 11 k.k. osobą najbliższą jest:

 • małżonek,

 • wstępny (to każdy z krewnych wywodzących się w linii prostej od wspólnego przodka : rodzice, dziadkowie, babcie, pradziadkowie itd.),

 • zstępny (dzieci, wnuki, prawnuki),

 • rodzeństwo (dotyczy również rodzeństwa przyrodniego),

 • powinowaty w tej samej linii lub stopniu (powinowactwem jest stosunek rodzinny pomiędzy małżonkiem a krewnymi współmałżonka, powinowatym będzie np. teść, teściowa, szwagier),

 • osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek (tj. osoba adoptowana oraz jej małżonek),

 • osoba pozostająca we wspólnym pożyciu (tj. konkubent- osoba, którą pomimo niepozostawania w związku małżeńskim, łączą z inną osobą więzy charakterystyczne dla związku małżeńskiego: rzeczywista więź emocjonalna, fizyczna i gospodarcza, właściwa dla takiego związku, osobą najbliższą nie będzie zatem osoba którą łączą z inna osobą wyłącznie stosunki seksualne).

Powyższy katalog ma charakter zamknięty, co oznacza, że osobą najbliższą na gruncie prawa karnego będzie wyłącznie osoba wskazana w art. 115 § 11 k.k., nie będzie nią zatem np. kuzyn czy wujek.

W kontekście przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego, ustalenie relacji łączących pokrzywdzonego ze sprawcą przestępstwa, ma znaczenie wyłącznie w przypadku przestępstwa spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu z art. 157 § 2 k.k.

Zauważyć bowiem należy, że przestępstwo spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu (zarówno gdy sprawca działał umyślnie, jak i nieumyślnie) co do zasady ścigane jest z oskarżenia prywatnego (więcej na ten temat w artykule: Przestępstwo spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu z art. 157 § 2 k.k.). Jeżeli jednak pokrzywdzonym jest osoba najbliższa zamieszkała wspólnie ze sprawcą to wówczas w myśl art. 157 § 4 k.k., umyślne lekkie uszkodzenie ciała jest ścigane na wniosek (po złożeniu wniosku postępowanie toczy się już z urzędu przy udziale Prokuratora).

Przykładowo, X został uderzony przez swojego siostrzeńca w twarz wskutek czego doznał złamania kości nosa bez przemieszczenia – w takim wypadku chcąc aby siostrzeniec poniósł odpowiedzialność karną za swój czyn, X musi złożyć przeciwko niemu prywatny akt oskarżenia o czyn z art. 157 § 2 k.k.

Jeżeli jednak, w opisywanej powyżej sytuacji X zostałby uderzony przez swojego syna, wówczas zamiast kierować przeciwko niemu prywatny akt oskarżenia, powinien złożyć na Policji wniosek o ściganie sprawcy przestępstwa. Po złożeniu takiego wniosku sprawa będzie się już toczyć w trybie publicznoskargowym.

Podsumowując, o trybie ścigania przestępstwa lekkiego uszczerbku na zdrowiu decydują relacje zachodzące między sprawcą a pokrzywdzonym. W przypadku gdy będą oni dla siebie osobami najbliższymi w rozumieniu art. 115 § 11 k.k. wówczas, przestępstwo to będzie ścigane nie z oskarżenia prywatnego, a na wniosek pokrzywdzonego.

 

Podziel się na:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • Flaker
 • Gadu-Gadu Live
 • Google Buzz
 • Poleć
 • StumbleUpon
 • Twitter
 • Wykop
 • Drukuj
 • LinkedIn
 • RSS
Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na Pokrzywdzony przestępstwem spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu z art. 157 § k.k., jako osoba najbliższa dla sprawcy

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Leave a Reply